Bloed prikken

Het laboratorium komt twee maal per week in de praktijk zelf om bloed te prikken.
Dit is op dinsdagochtend en vrijdagochtend van 08.15 - 10.00.
Tevens kunt u hier dan terecht om urine / kweken in te leveren.
U dient uiteraard van de huisarts of assistente een laboratoriumformulier te hebben gekregen zodat de laborant weet welk bloed geprikt moet worden.

I.v.m. de corona-epidemie zult u bij de assistente eerst een afspraak moeten maken voor het bloedprikken op boven vermelde dagen.

Wij willen u erop wijzen dat de kosten van een laboratoriumbepaling onder het verplichte eigen risico valt van uw zorgverzekering.