praktijk folder om uit te printen

terug naar homepageHuisartsenpraktijk Albayrak-Cirik & Cremers


gezondheidscentrum Oosterheem
Oosterheemplein 231D
2721 NC Zoetermeer
telefoonnummer: 079 - 3315540

faxnummer: 079 - 3314511


Spoednummer huisarts overdag op werkdagen: Keuze 1 onder algemeen nummer


Spoednummer huisarts in avond/nacht/weekend: 079-3431600

Privacybeleid

De huisartsen en assistentes zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Uw medische gegevens zijn dus veilig bij ons.
Om ook 24 uurs acute zorg te kunnen leveren, worden uw patientengegevens beschikbaar gesteld voor waarnemende huisartsen en assistentes op de huisartsenpost in Zoetermeer.
Dit wordt alleen gedaan als uzelf een beroep doet op de huisartsenpost of waarnemend huisarts.
Indien u niet wenst dat uw medisch dossier in acute situaties beschikbaar is, moet u dat bij de praktijk kenbaar maken.

Openingstijden
De praktijk is geopend van 08.00 tot 17.00.
Mw Albayrak-Cirik werkt van maandag t/m woensdagochtend.
Dhr Cremers werkt van woensdag t/m vrijdag.
U kunt altijd een afspraak maken bij één van beide huisartsen.
U hoeft dus niet te kiezen wie uw huisarts is/wordt.

Woensdagmiddag zijn wij gesloten. De praktijk van dr van de Tang en dr Fallaux neemt waar. Telefoonnummer: 079 - 3435222.

Spreekuren
Uitsluitend volgens afspraak.
Een consult duurt gemiddeld 10 minuten, als u denkt meer tijd nodig te hebben kunt u dit melden aan de assistente.

Bij het maken van een afspraak vraagt onze assistente naar de reden van uw bezoek. Dit i.v.m. een betere planning.
Onze assistentes werken professioneel en houden zich aan het medisch geheim. Het staat u uiteraard altijd vrij aan te geven dat u de reden alleen met de dokter wilt bespreken.

In geval van verhindering wordt u verzocht uw afspraak tijdig af te zeggen. Een niet afgemelde afspraak kan in rekening worden gebracht.

Uitslagen kunt u ieder ochtend tussen 08:00 en 11:00 opvragen.

Visites en consulten graag aanvragen vóór 10.00 uur.

Telefonisch spreekuur

U kunt aan de assistente vragen of de dokter u wilt terugbellen. Dit gebeurt dan in de regel tussen 11.30 en 14.00 op de afgesproken dag.

Urinecontrole

U kunt voor 10.00 uur urine inleveren in een goed afgesloten urinecontainer, verkrijgbaar bij de apotheek, met daarop vermeld uw naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer. Tevens wordt u gevraagd een 'plasklachtenformuliertje' in te vullen. Deze liggen bij de balie. U kunt dezelfde ochtend om 11.45 uur bellen voor de uitslag.

Recepten

U kunt via de link op de website herhaalrecepten aanvragen bij de apotheek Oosterheem.
U kunt ook uw recepten aanvragen via het keuzemenu onder het algemene nummer.
Een andere mogelijkheid is uw lege doosjes met uw naam en gewenste hoeveelheid inleveren bij de balie van de assistente.

Bij het aanvragen van herhaalrecepten wordt u verzocht de naam, dosering en het gebruik van de medicijnen bij de hand te houden.

Recepten die voor 11.00 uur aangevraagd worden, kunnen de volgende werkdag na 13.00 bij de apotheek afgehaald worden of, indien nodig, bezorgd worden. De medicijnen die na 11.00 uur besteld worden, liggen 2 werkdagen later klaar in de apotheek.

Reizigersvaccinaties:

Voor reisvaccinaties verwijzen wij u naar de GGD of Meditel op reis of een ander reisvaccinatiebureau.


Praktijkondersteuner:

In onze praktijk is ook een praktijkondersteuner werkzaam. Haar naam is Jolanda Houniet.

De praktijkondersteuner is gespecialiseerd in bepaalde aandachtsgebieden zoals diabetes, astma, copd (chronische longziekten) en hoge bloeddruk. Zij houdt zelf een spreekuur.
Opleidingspraktijk:

Uw huisartsen zijn verbonden aan het huisartsenopleidingsinstituut van het LUMC te Leiden.
Dit betekent dat er meestal naast uw eigen huisarts ook een huisarts in opleiding aanwezig is.
Een huisarts in opleiding is per definitie een afgestudeerde arts. Bij moeilijke vraagstukken kan hij/zij altijd overleggen met uw eigen huisarts.

De assistente kan u vragen of u op zijn/haar spreekuur gezien kan worden.